Безсъние

Безсънието се класифицира според продължителността, от която го имате: Преходно безсъние, когато продължва по-малко от...