ТАТ в норма, МАТ все още не

След 2 месечни цикъла*, отново изследвах антителата ТАТ и МАТ, TSH, FT3 и FT4. *Предишния път изследвах и женски хормони, които се изследват на третия ден от месечния цикъл. Добра практика е изследвания да се правят по едно и също време, за да са сравними резултатите....