Свободни радикали – как да се справим с тях

Свободни радикали – как да се справим с тях

Представи си тялото ни изградено от много молекули и атоми. А сега си представи, че всяка молекула (атом) има сърце. Молекулите, които са свободните радикали, са им откъснали част от сърцето и те правят всичко възможно да си го възстановят цяло, като се щурат насам...