ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)


Администратор на личните ти данни е „ФИТНЕС ВКЪЩИ“ ЕООД, с ЕИК 203993395, с адрес: София, Петър Парчевич 52, ет.5, ап.9, мейл: iskam@fitnesinstruktor.com.

Дружеството е собственост на Румяна Илиева Илиева, и може да бъде администратор съвместно и с други дружества под контрола на Руми Илиева. (по-нататък в текста АЗ или НИЕ)

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, основанието за обработка, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и възможностите, с които разполагаш във връзка с използването на предоставените от теб лични данни.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Какви лични данни обработваме?

1. Твоите лични данни

1.1. Когато правя индивидуална програма:

Тогава е необходимо да получа по-подробна информация, за да мога да ти помогна. За тази цел имам нужда от: име, имейл, телефон, години, височина, килограми, здравословен статус – ако страдаш от някакви заболявания, то е необходимо да съобразим менюто ти с препоръките на твоя лекар, също и е добре да зная ако си раждала; какво искаш да постигнеш, опитвала ли си други мои тренировки, и ако да, какви; други неща за теб, които смяташ, че са важни, или биха помогнали за да изготвя индивидуалната ти програма; какво предпочиташ да хапваш; както и твои снимки. Снимките са за да можем заедно да проследим твоя напредък.

Не споделям снимки в сайта, така че не се притеснявай!

Отзивите, които виждаш със снимки, са ми предоставени от клиенти по тяхно желание.

1.2. Когато си направиш профил: име, имейл, за да можем да го обслужваме и да получаваш различни услуги, програми, информация, които поръчваш от нас

1.3. Когато правиш поръчка за моите продукти в он-лайн магазина: освен гореизброените име и имейл, ,евентуално телефон за връзка, е възможно да поискам да ми дадеш адрес, на който искаш да получиш поръчката си. Този адрес, заедно с името ти и телефон за контакт, аз предавам на куриерската фирма, с която имам сключен договор, за да могат да доставят твоята поръчка. Няма как да зная дали адресът, който ми даваш е твой личен или не.

Обработвам посочените лични данни на основание „изпълнение на договор“ както и „преддоговорни отношения“, т.е. тези данни са необходими, за да можем да изпълним услугата, която ти си поискал от нас.

1.4. Когато си се абонирал за статии, тренировки, рецепти, други материали: име, имейл

Обработката на личните ти данни тук се извършва възоснова на твоето изрично съгласие да получаваш информация от мен.

1.5. Когато правиш плащане към мен за тренировъчна програма, хранително меню, онлайн фитнес студио „Прекрасна“, за платени услуги през профила ти в сайта, или ако правиш поръчка в моя онлайн магазин:

Име, имейл, данни за плащане (акаунт в PayPal)…ВАЖНО! Аз не получавам достъп до банковата ти сметка! За да спазя Българското счетоводно и данъчно законодателство, на мен ми е необходима информация за избрания от теб начин на плащане и дали това плащане се е осъществило. Основанието за обработка на данните ти тук е за изпълнение на законови изисквания – за финансово счетоводни цели (напр. издаване на фактура, др. под., изискуеми съгласно счетоводното и данъчно законодателство на Р България)

Личните данни, които fitnesinstruktor.com събира и обработва се използват за:
– идентифициране на клиента и обвързването на конкретния клиент с направените от него поръчки;
– доставянето на поръчаните от клиента услуги на посочения от клиента имейл адрес
– за рекламни и маркетингови цели
– да ви изпращаме информационни съобщения

2. Предаване на лични данни на трети страни:

Ние не предоставяме лични данни на трети страни, освен в изрично изброени случаи!

Можем да предоставим достъп до някои лични данни за целите на съхраняване или организиране на нашата работа, или за финансово счетоводни цели на обработващи лични данни, с когото имаме сключени договори и сме предвидили изрични клаузи за неприкосновеност на личните данни, до които обработващият може да получи достъп в хода на работата си. В повечето случаи информацията, до която имат достъп обработващите, не им е достатъчна, за да те идентифицират.

За да получиш стока, която си поръчал през нашия магазин, твоите име, телефон за връзка и адрес на доставка предаваме, заедно с поръчания от теб продукт на куриерска фирма, с която имаме предварително сключен договор. Те имат собствена политика за защита на личните данни.

Понякога споделяме снимки и истории на наши клиенти, но това може да се случи само и единствено с тяхното изрично писмено съгласие за това!

3. Процедури по осигуряване на сигурността

В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни.

Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител.

Ние съхраняваме твоята лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира получаването на услугата и съгласно изискването на на действащото българско законодателство.

За финансово –счетоводни цели, срокът за съхранение е 10 години.

Данните, които обработваме възоснова твоето съгласие, ако няма друго основание за обработката, унищожаваме веднага, след като сте оттеглили своето съгласие.

4. Твоите права по отношение на личните ти данни

Приемам защитата на правата ти съвсем сериозно. Имаш права, съгласно приложимото законодателство по отношение на данните за теб, които обработваме, а именно:

1. Имаш право да изискаш достъп и да получиш информация по отношение личните данни, които се съхраняват за теб, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните ти данни и друго;

2. Имаш право по всяко време да поискаш коригиране на неточни данни, свързани с теб, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

3. По всяко време можеш да оттеглиш съгласието си за използване на личните ти данни, което си ми предоставил в предходен момент, ако съгласието ти е единственото основание за тяхната обработка. А основанията сме посочили по-горе. В някои случаи, оттеглянето на съгласието ти за използването или обработването на личните ти данни може да доведе до невъзможност да се възползваш от определени продукти или услуги, предоставяни от нас;

4. Ако прецениш, че не желаеш да обработваме личните ти данни, имаш право да бъдеш „забравен“, т.е. можеш по всяко време да поискаш личните ти данни да бъдат изтрити, ако:

4.1.личните ти данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;

4.2.в случай че си оттеглил съгласието си за обработване на личните ти данни и съгласието е единственото основание за обработката им;

4.3.ако личните ти данни се обработват незаконосъобразно;

4.4. в случай че си възразил срещу обработването на личните ти данни;

4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

5. В редица случаи имаш право да поискаш вместо изтриване на данните ти ограничаване на обработката им;

6. Също така имаш право на възражение като изпратиш мейл на iskam@fitnesinstruktor.com срещу обработването на личните ти данни;

7. В случай че се опасяваш, че твои лични данни се обработват неправомерно, можеш да се обърнеш към националния надзорен орган за защита на данните, който за Република България е: Комисия за защита на личните данни, гр. София, ул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, с електронен адрес: kzld@cpdp.bg и Интернет страница: www.cpdp.bg;

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма, включително и чрез мейл, съдържащо най-малко следното:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

5. А ето и малко информация относно „бисквитките“

Фитнесинструктор използва бисквитки или подобни инструменти на своите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и твоето преживяване в тях. Повече за това какво са бисквитките и как да редактираме настройките по подразбиране на нашия браузър можеш да научиш по-долу, както и на: www.allaboutcookies.org

5.1. Какво са „бисквитки“

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на твоя компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да те разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с твоите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят сърфиранете.

Всяка „бисквитка“ е уникална за твоя браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

(3) Какви видове използваме и за какво са предназначени

(а)Сигурност и идентифициране

Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:

· Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия

· Да контролират сигурността

· Да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на твоя браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта.

Използваните от Собственика бисквитки НЕ съхраняват въведени лични данни.

(б) Ефективност и функционалност

„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

(4) Управляване и изтриване на „бисквитки“

Голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.

В зависимост от използваният браузър имаш възможност:

· Да разрешиш или откажеш съхранението на бисквитки от всички източници

· Да настроиш известие, което при всяка нова „бисквитка“ ще иска разрешение за приемане или отказване

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаеш „бисквитките“ да бъдат съхранявани на твоя компютър, имаш възможност да ги ограничиш чрез промяна на настройките на ползвания браузър

Важно е да знаеш, че ако решиш да спреш бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно!

Получи специално внимание, като се присъединиш в Студио Прекрасна

Присъедини се към нас и се възползвай от премиум тренировки и рецепти.

Запиши се за нюзлетъра и ще получаваш първа специални предложения, полезна информация, нови рецепти, статии и тренировки 🙂


Всичко за добрата форма на едно място!