Ден 1 Към текстово описание на упражненията в тренировка 1. Ден 2 Към текстово описание на упражненията в тренировка 2. Ден 3 Към текстово описание на упражненията в тренировка 3. Ден 4 Към текстово описание на упражненията в тренировка 1. Ден 5 Към текстово описание на упражненията в тренировка 2.
За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Тренировъчна програма УНИКАЛНА. Ако вече си го закупил(а), моля влез в профила си.