Ден 1Към текстово описание на упражненията в тренировка 4. Ден 2Към текстово описание на упражненията в тренировка 1. Ден 3Към текстово описание на упражненията в тренировка 2. Ден 4Към текстово описание на упражненията в тренировка 3. Ден 5Към текстово описание на упражненията в тренировка 5.