Ден 1Към текстово описание на упражненията в тренировка 4. Ден 2Към текстово описание на упражненията в тренировка 6. Ден 3Към текстово описание на упражненията в тренировка 5. Ден 4Към текстово описание на упражненията в тренировка 7. Ден 5Към текстово описание на упражненията в тренировка 8.
За да видиш пълния текст, трябва да закупиш Онлайн фитнес студио прекрасна. Ако вече си го закупил(а), моля, влез в профила си тук.