Ден 1Към текстово описание на упражненията в тренировка 6. Ден 2Към текстово описание на упражненията в тренировка 7. Ден 3Към текстово описание на упражненията в тренировка 8. Ден 4Към текстово описание на упражненията в тренировка 9. Ден 5Към текстово описание на упражненията в тренировка 10.